Đảng - Đoàn thể

Hội nghị tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021
Ngày đăng 17/01/2021 | 12:15  | View count: 46412

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại thành phố Đà Nẵng Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Tham gia Hội nghị có Bà Bùi Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng và Truyền thông – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.

Hình ảnh: toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Viết Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định - Khối trưởng Khối thi đua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi trong tập thể công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị của Khối chính là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Thông qua báo cáo Tổng kế công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, hoạt động của Khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, các đơn vị thành viên Khối Thi đua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Các đơn vị đã chủ động tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào thi đua trong từng đơn vị, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, xây dựng chương trình kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Công tác phát động tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị được gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan; tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, thu hút công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, làm đòn bẩy để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Chất lượng công tác khen thưởng tiếp tục được nâng cao từ khâu tổ chức đánh giá, bình chọn đến khâu lập thủ tục hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai. Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có các giải pháp hoặc đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đều được biểu dương, khen thưởng kịp thời, … Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng, đưa phong trào thi đua phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2020, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: 1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho toàn bộ CCVC-NLĐ trong đơn vị; cán bộ, công nhân trong KCN, KKT, KCNC về Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; 2. Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, hưởng ứng triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động như: Phong trào thi đua "Ngành Kế hoạch & Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ công chức, viên chức, ngành Kế hoạch & Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025", các phong trào thi đua do UBND các tỉnh và Khối Thi đua tổ chức, phát động; 3. Triển khai, thực hiện tốt việc cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đến đầu tư, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và có các biện pháp, giải pháp thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào các KCN và KKT, KCNC; 4. Tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt cải thiện tình hình thu hút đầu tư hiệu quả hơn, khai thác tối ưu các hiệp định thương mại quốc tế để phát triển doanh nghiệp nói riêng và kinh tế địa phương khu vực nói chung. Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đầu đủ quy định của nhà nước để kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững; 5. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua,; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; khuyến khích hình thức khen thưởng chuyên đề, đột xuất; 6. Tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao giữa các đơn vị thành viên Khối thi đua; quan tâm đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội trong toàn khối…; 7. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm, nâng cao đời sống của CCVC; tích cực tham gia đóng góp vào công tác xã hội, từ thiện; 8. Tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; 9. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ CCVC có phẩm chất đạo đức, có năng lực và nếp sống văn hóa.

Đại diện Lãnh đạo Vụ thi đua – Khen thưởng và Truyền thông – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Bùi Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng đánh giá cao việc tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2020, đặc biệt Khối đã có nét mới trong công tác đánh giá vai trò của Khối trưởng, Khối phó và các thành viên. Trong năm 2021, Lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Khối triển khai tốt, hiệu quả phong trào thi đua và có nhiều đổi mới trong việc nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hội nghị cũng đã đề nghị tặng 02 Cờ thi đua, 03 bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 (Tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Đinh, Ban Quản lý KCNC và KCN Đà Nẵng; Bằng khen cho Ban Quản lý KKT Vân Phong Khánh Hòa, Ban Quản lý KKT Dung Quốc và KCN tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT Phú Yên). Khối cũng đã tổ chức bầu Khối trưởng và Khối phó năm 2021 (Khối Trưởng: Ban Quản lý KCNC và KCN Đà Nẵng; Khối phó: Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng), đồng thời, ký kết Bản giao ước thi đua năm 2021.

Một số hình ảnh Hội nghị

Hình ảnh: Bà Bùi Thị Thu Hương – Vụ phó Vụ Thi đua - khen thưởng trao tặng Bằng khen cho các Ban Quản lý

Hình ảnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2021