Đảng - Đoàn thể

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 22/07/2020 | 09:33  | View count: 37025

Sáng ngày 17/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan ở Trung ương.

Tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo các đơn vị liên quan tham dự.

Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh tham luận tại Hội nghị trực tuyến.

Tại Hội nghị trực tuyến, Bộ Tư pháp cũng đã báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, kết quả công tác 6 tháng đầu năm toàn ngành tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành,  điều chỉnh  và hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm. Cụ thể: Về công tác chỉ đạo, điều hành, cùng với việc chỉ đạo các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, sáu tháng đầu năm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 98 nhiệm vụ đã hoàn thành 54 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 44 nhiệm vụ. Việc phối hợp với các địa phương, 6 tháng đầu năm Bộ đã tiếp nhận, trả lời 249 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các Bộ, ngành, địa phương; Việc thẩm định VBQPPL, chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án dự thảo VBQPPL được cải thiện so với cùng kỳ năm 2019, 6 tháng đầu năm Bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 410 VBQPPL tăng 62 văn bản so với cùng kỳ năm 2019, các địa phương ban hành 1.293 VBQPPL cấp tỉnh tương đương cùng kỳ năm 2019, 351 VBQPPL cấp huyện giảm 10,2% và 1.188 VBQPPL cấp xã giảm 32,4%; Sáu tháng đầu năm, cả nước đã tổ chức 360.742 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tuyến cho 18 triệu lượt người giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2019, phát miễn phí hơn 34,6 triệu tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tăng 27,2%; 6 tháng đầu năm trên toàn quốc đã chứng thực 43.068.466 bản sao, thực hiện được 3.729.656 việc chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Bộ Tư pháp đã cập nhật vào Phần mềm gần 92.000 thông tin LLTP giảm 50%,6% so với cùng kỳ năm 2019. ..

Bộ, ngành tư pháp xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tư pháp 6 tháng cuối năm là tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng 09 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm đã được xác định tại Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020; Triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ mới được giao thêm, các nhiệm vụ được bổ sung vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp.

Tại Hội nghị, các cơ quan ở Trung ương, địa phương đã trình bày các tham luận và nhiều trao đổi, chia sẽ về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Đ/c Lê Thành Long, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến.

Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành tư pháp trong việc triển khai công tác 06 tháng đầu năm. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời yêu cầu toàn ngành nỗ lực khắc phục các tồn tại hạn chế, tập trung, bám sát thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí yêu cầu các cơ quan tư pháp từ trung ương đến địa phương triển khai: Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở bám sát các văn bản, nghị quyết, chỉ đạo của Bộ, Ngành đã được phê duyệt và các nhiệm vụ được giao thêm để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong Ngành. Đồng thời, thực  hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ; chú trộng công tác phối hợp với Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế từ Trung ương đến địa phương.

Theo: daknong.gov.vn