Các dự án cần đầu tư

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhân cơ 2

Ngày đăng 21/11/2022 | 07:42 AM  | View count: 17675
Bản đồ khu công nghệp nhân cơ 2 Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2, diện tích 400 ha thuộc địa phận xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông vào...

Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 16/12/2021 | 10:34 AM  | View count: 28207
Ngày 01/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025 kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg.  Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu...

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày đăng 16/12/2021 | 08:46 AM  | View count: 25799
Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025 Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Đắk Nông  ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu...

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày đăng 19/11/2020 | 08:25 AM  | View count: 23225
Ngày 18/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,...