Tin tức các khu công nghiệp

Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành công thương năm 2020

cms-publish-date 02/03/2021 | 13:41 PM  | cms-view-count: 139
Ngày 02/3/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 150/BQLKCN-NVTH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành...

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52 PM  | cms-view-count: 95804
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 9, TỪ NGÀY 01/3 - 07/3/2021)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Báo cáo tiếp công dân tháng 02 năm 2021

cms-publish-date 17/02/2021 | 02:16 PM  | cms-view-count: 1152
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 02/02/2021 | 08:52 AM  | cms-view-count: 4838
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia...

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

cms-publish-date 08/01/2021 | 02:49 PM  | cms-view-count: 14175
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (Luật số  72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 Chương, 171...

Lịch tiếp công dân tháng 02-2021

cms-publish-date 01/02/2021 | 09:04 AM  | cms-view-count: 5081
Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 kèm theo.

Nâng cao hiệu quả chỉ số PCI

cms-publish-date 27/01/2021 | 08:57 AM  | cms-view-count: 6811
Chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động

cms-publish-date 27/01/2021 | 08:38 AM  | cms-view-count: 6834
VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi...

Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020

cms-publish-date 26/01/2021 | 01:51 PM  | cms-view-count: 7099
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2020  kèm theo

Banner tuyên truyền đại hội đảng các cấp

cms-publish-date 02/06/2020 | 04:38 PM  | cms-view-count: 116511

Triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc

cms-publish-date 18/01/2021 | 03:40 PM  | cms-view-count: 10251
Ngày 29/12/2020, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn số 4611/BNG-LS  Về việc triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc. Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến...

Hội nghị tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021

cms-publish-date 17/01/2021 | 12:15 PM  | cms-view-count: 10413
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại thành phố Đà Nẵng Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng...

Báo cáo tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:29 AM  | cms-view-count: 12165
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo...

Triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 12664
Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Nghị định có 11 Chương, 115 Điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

Một số hướng dẫn triển khai Luật đầu tư năm 2020

cms-publish-date 12/01/2021 | 09:40 AM  | cms-view-count: 12414
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện...

Khai trương Trang thông tin chính thức Bộ luật Lao động năm 2019

cms-publish-date 08/01/2021 | 03:02 PM  | cms-view-count: 16566
Ngày 04/01/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai trương trang thông tin điện tử Bộ luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ: http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/ . Một số hình...

Triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 05/01/2021 | 09:01 AM  | cms-view-count: 14252
Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Nghị định có 04 Chương, 30 Điều, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý...

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến

cms-publish-date 31/12/2020 | 10:12 AM  | cms-view-count: 16407
Thực hiện Công văn số 6543/UBND-NCKSTT ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh "V/v triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến". Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai hướng dẫn đến các doanh...

Khu Công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 02/06/2020 | 03:28 PM  | cms-view-count: 14907
KHU CÔNG NGHIỆP TÂM THẮNG   - Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng -  Vị trí: Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. - Diện tích:...

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 29/12/2020 | 10:31 AM  | cms-view-count: 14060
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 (chi tiết file kèm theo)