Tin tức các khu công nghiệp

Lịch họp của Ban quản lý KCN
cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52  | cms-view-count: 116533

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 10, TỪ NGÀY 08/3 - 12/3/2021)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

08/3/2021

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

Thứ Ba

09/3/2021

7:30

 

 

 

13:30

 

 

 

 

Thứ Tư

10/3/2021

7:30

 

 

 

 

13:30

 

 

 

Thứ Năm

11/3/2021

8:00

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

12/3/2021

8:00

V/v Tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Công ty PTHT KCN Tâm Thắng

Chủ trì: Chủ trì: Đ/c Lê Hoàng - Phó Trưởng Ban

Tham dự: Sở: Nội vụ, Tài chính, Công thương, KH&ĐT, TN&MT, Tư pháp, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Cty PTHT KCN Tâm Thắng, VP,P NVTH.

 

Hội trường Ban Quản lý các khu công nghiệp

13:30