Tin tức các khu công nghiệp

Lịch họp của Ban quản lý KCN
cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52  | cms-view-count: 150310

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 21, TỪ NGÀY 24/5 - 28/5/2021)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

24/5/2021

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

Thứ Ba

25/5/2021

8:00

 

 

 

13:30

 

 

 

 

Thứ Tư

26/5/2021

8:00

 

 

 

 

13:30

 

 

 

Thứ Năm

27/5/2021

8:30

Tham dự tập huấn trực tuyến hướng dẫn phòng, chống dịch Covid 19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

Chủ trì: Sở Y tế

Tham dự: Đ/c Hoàng, Tùng

Sở Y tế

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

28/5/2021

8:00

 

 

 

 

 

13:30