Thông tin về đầu tư

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 06/12/2021 | 08:09  | View count: 29457

Ngày 30/11/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 1229/BQLKCN-NVTH về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết Văn bản kèm theo.

Nghị Quyết số 126/NQ-CP

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg.