Thông báo

Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành công thương năm 2020

cms-publish-date 02/03/2021 | 13:41 PM  | cms-view-count: 139
Ngày 02/3/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 150/BQLKCN-NVTH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành...

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

cms-publish-date 08/01/2021 | 02:49 PM  | cms-view-count: 14170
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (Luật số  72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 Chương, 171...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động

cms-publish-date 27/01/2021 | 08:38 AM  | cms-view-count: 6832
VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi...

Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020

cms-publish-date 26/01/2021 | 01:51 PM  | cms-view-count: 7097
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2020  kèm theo

Triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc

cms-publish-date 18/01/2021 | 03:40 PM  | cms-view-count: 10247
Ngày 29/12/2020, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn số 4611/BNG-LS  Về việc triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc. Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến...

Triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 12657
Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Nghị định có 11 Chương, 115 Điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

Một số hướng dẫn triển khai Luật đầu tư năm 2020

cms-publish-date 12/01/2021 | 09:40 AM  | cms-view-count: 12403
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện...

Triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 05/01/2021 | 09:01 AM  | cms-view-count: 14244
Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Nghị định có 04 Chương, 30 Điều, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý...

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến

cms-publish-date 31/12/2020 | 10:12 AM  | cms-view-count: 16401
Thực hiện Công văn số 6543/UBND-NCKSTT ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh "V/v triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến". Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai hướng dẫn đến các doanh...

V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo quy định

cms-publish-date 21/12/2020 | 01:48 PM  | cms-view-count: 18172
Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận Công văn số 2848/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 17/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội "V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công...

Triển khai Luật Đầu tư năm 2020

cms-publish-date 15/12/2020 | 09:13 AM  | cms-view-count: 22089
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01...

Hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

cms-publish-date 09/12/2020 | 09:10 AM  | cms-view-count: 23286
Ngày 07 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 982/BQLKCN-NVTH về việc hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ về khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao...

Công bố bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020

cms-publish-date 02/12/2020 | 03:14 PM  | cms-view-count: 25558
Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 1293/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt...

Biểu mẫu báo cáo tình hình tiền lương, BHXH năm 2020 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết nguyên đán năm 2021

cms-publish-date 01/12/2020 | 07:43 AM  | cms-view-count: 24072
Ngày 30/11/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 959/BQLKCN-NVTH về việc thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019; báo cáo tình hình tiền lương, BHXH năm 2020 và...

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

cms-publish-date 19/11/2020 | 08:55 AM  | cms-view-count: 23168
Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 473/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu là chuyển đổi số...

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025

cms-publish-date 19/11/2020 | 08:25 AM  | cms-view-count: 20269
Ngày 18/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,...

Phiếu khảo sát nhu cầu vay vốn của chủ sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19

cms-publish-date 17/11/2020 | 10:46 AM  | cms-view-count: 18302
Ngày 04/11/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản số 912/NHCS-KHNV "V/v đề nghị phối hợp khảo sát nhu cầu vay vốn của chủ sử dụng lao động để trả lương ngừng...

Hướng dẫn hỗ trợ cho người lao động nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc

cms-publish-date 15/10/2020 | 08:45 AM  | cms-view-count: 26661
      Ngày 08/10/2020, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội ban hành văn bản số 2225/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN về việc trả lời đề nghị hỗ trợ cho người lao động nước ngoài nhập...

Hướng dẫn về việc tổ chức đưa đón, cách ly, xét nghiệm, giám sát y tế đối với chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh Đắk Nông làm việc

cms-publish-date 12/10/2020 | 09:00 AM  | cms-view-count: 26561
 Hướng dẫn về việc tổ chức đưa đón, cách ly, xét nghiệm, giám sát y tế đối với chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh Đắk Nông làm việc theo Công văn số...

Triển khai văn bản hướng dẫn về điện mặt trời của Bộ Công Thương, Cục cảnh sát PCCC&CNCH

cms-publish-date 28/09/2020 | 10:06 AM  | cms-view-count: 29673
Ngày 08/9/2020, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an ban hành Văn bản số 3288/C07-P4 V/v hướng dẫn công tác thẩm định thiết kế về PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và...