Chỉ đạo điều hành

Lịch họp của Ban quản lý KCN
cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52  | cms-view-count: 95799

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 9, TỪ NGÀY 01/3 - 07/3/2021)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

01/3/2021

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

Thứ Ba

02/3/2021

7:30

 

 

 

13:30

 

 

 

 

Thứ Tư

03/3/2021

7:30

 

 

 

 

13:30

 

 

 

Thứ Năm

04/3/2021

8:00

Họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2021

Chủ trì: UBND tỉnh

Tham dự: Đ/c Hoàng

Văn phòng UBND tỉnh

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

05/3/2021

7:30

 

 

 

 

13:30