Đảng - Đoàn thể

Triển khai Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

cms-publish-date 04/12/2020 | 09:42 AM  | cms-view-count: 33185
Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định có 05 Chương, 80 Điều, quy định về tuyển dụng, sử...

Học Bác để trưởng thành hơn

cms-publish-date 06/11/2020 | 08:28 PM  | cms-view-count: 7334
Cán bộ, đảng viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông luôn luôn coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư...

Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

cms-publish-date 05/11/2020 | 10:41 PM  | cms-view-count: 6970
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đảng...

Hội thi “Văn hóa công sở, đạo đức công vụ” năm 2020

cms-publish-date 12/10/2020 | 01:28 PM  | cms-view-count: 25216
Ngày 08/10/2020, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi "Văn hoá công sở, đạo đức công vụ" cho đoàn viên, thanh niên năm 2020. Tham gia hội thi gồm 16 đội đến từ các cơ...

Triển khai Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

cms-publish-date 23/09/2020 | 07:48 AM  | cms-view-count: 27863
Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có 05 Chương, 45 Điều, quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật;...