LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 2, TỪ NGÀY 11/01 - 15/01/2021)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

11/01/2021

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

Thứ Ba

12/01/2021

7:30

 

 

 

13:30

 

 

 

 

Thứ Tư

13/01/2021

7:30

 

 

 

 

13:30

 

 

 

Thứ Năm

14/01/2021

8:00

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2016

Chủ trì: Tỉnh ủy

Tham dự: Đ/c Hoàng

Văn phòngTỉnh ủy

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

15/01/2021

 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước năm 2021

Chủ trì: BQLKKT Đà Nẵng

Tham dự: Đ/c Trung, Tùng, Thành, Hạnh

Văn phòng BQLKKT Đà Nẵng

13:30