Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 43/KH-BQLKCN
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày có hiệu lực 06/06/2023
Người ký Trần Mạnh Hùng
Trích yếu Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
Cấp ban hành Khác
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác