Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 176/QĐ-BQLKCN
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày có hiệu lực 13/01/2023
Người ký
Trích yếu Về việc phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng thuộc diện quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhiệm kỳ 2021 - 202
Cấp ban hành Khác
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác