Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 668-/QĐ-TU
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày có hiệu lực 12/12/2022
Người ký
Trích yếu Phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc Ban Thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2026 - 2031
Cấp ban hành Cấp tỉnh
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác