Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 15/QĐ-BQLKCN
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày có hiệu lực 31/01/2023
Người ký
Trích yếu Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Cấp ban hành Khác
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác