Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 17/KH-BQLKCN
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày có hiệu lực 24/02/2023
Người ký Phạm Xuân Việt
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cấp ban hành Cấp tỉnh
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác