Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 03/KH-BQLKCN
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày có hiệu lực 11/01/2023
Người ký Phạm Đình Tuấn
Trích yếu Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
Cấp ban hành Khác
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Văn bản khác