Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 02/KH-BQLKCN
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày có hiệu lực 09/01/2023
Người ký
Trích yếu Kế hoạch Kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Cấp ban hành Khác
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác