Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu 04/KH-BQLKCN
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày có hiệu lực 11/01/2023
Người ký Lê Hoàng
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Cấp ban hành Cấp tỉnh
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác