LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 17, TỪ NGÀY 26/4 - 30/4/2021)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

26/4/2021

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

Thứ Ba

27/4/2021

8:00

Họp Chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

chủ trì: Hội đồng nhân dân tỉnh Tham dự: Đ/c Hoàng

Trung Tâm Hội nghị

13:30

 

 

 

 

Thứ Tư

28/4/2021

8:00

Họp giải quyết khó khăn vướng mắc của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng

Chủ trì: UBND tỉnh

Tham dự: Đ/c Hoàng, Thành, Tùng

Phòng họp số 1, UBND tỉnh

13:30

 

 

 

Thứ Năm

29/4/2021

8:00

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

30/4/2021

8:00

 

 

 

 

 

13:30