Tin tức các khu công nghiệp

Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021 đối lao động làm việc tại khu công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 21/07/2021 | 10:06 AM  | cms-view-count: 170
Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành công văn số 3753/UBND-KGVX về việc đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý đối tượng tiêm vác xin phòng...

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

cms-publish-date 20/07/2021 | 09:25 AM  | cms-view-count: 936
Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chi...

V/v triển khai Công văn 3685/UBND-KTN ngày 15/7/2021 UBND tỉnh và Cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

cms-publish-date 19/07/2021 | 08:56 AM  | cms-view-count: 972
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3685/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 "V/v triển khai Công văn số 4055/BCT-KH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo hoạt động sản...

Về việc triển khai phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão

cms-publish-date 16/07/2021 | 03:01 PM  | cms-view-count: 1132
Ngày 09/7/2021 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3572/UBND-KTN Về việc triển khai phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão. Chi tiết Công văn...

Banner tuyên truyền đại hội đảng các cấp

cms-publish-date 02/06/2020 | 04:38 PM  | cms-view-count: 606350

Công ước số 98 lan tỏa ảnh hưởng tích cực

cms-publish-date 15/07/2021 | 02:10 PM  | cms-view-count: 427
Công ước số 98 được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thông qua tại Hội nghị quốc tế lần thứ 32, năm 1949. Việt Nam trở thành Quốc gia thành viên thứ 167 của tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn Công...

Triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 12/7/2021

cms-publish-date 15/07/2021 | 02:15 PM  | cms-view-count: 382
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3620/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 "V/v triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác   phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày...

Báo cáo tiếp công dân tháng 7 năm 2021

cms-publish-date 15/07/2021 | 07:32 AM  | cms-view-count: 409
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bluezone khai báo y tế và Quét mã QR CODE

cms-publish-date 14/07/2021 | 03:03 PM  | cms-view-count: 544
Giới thiệu về BLUEZONE ứng dụng  phát hiện tiếp xúc gần Bluezone là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (Bluetooth Low Energy) để ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện...

Hội nghị trực tuyến về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

cms-publish-date 09/07/2021 | 07:40 AM  | cms-view-count: 1190
Vào chiều ngày 08/7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý...

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52 PM  | cms-view-count: 167024
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 27, TỪ NGÀY 05/7 - 09/7/2021)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 01/07/2021 | 08:23 AM  | cms-view-count: 4694
Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các Văn bản: Kế hoạch số 411/KH-UBND "Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn...

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021

cms-publish-date 29/06/2021 | 03:53 PM  | cms-view-count: 3108
Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021.  Chi tiết file kèm theo

Kế hoạch triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 24/06/2021 | 09:46 AM  | cms-view-count: 4867
Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  Chi tiết file đính kèm

Hướng dẫn các phương án phong, chống dịch khi có trường hợp mắt COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

cms-publish-date 22/06/2021 | 02:35 PM  | cms-view-count: 8060
Ngày 05/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu...

Báo cáo tiếp công dân tháng 6 năm 2021

cms-publish-date 15/06/2021 | 02:01 PM  | cms-view-count: 6937
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các CSSXKD, khu công nghiệp

cms-publish-date 09/06/2021 | 01:34 PM  | cms-view-count: 9502
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: 2625/UBND-KGVX, ngày 27/5/2021, Công văn 2706/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...

Khu Công nghiệp Nhân Cơ

cms-publish-date 02/06/2020 | 03:31 PM  | cms-view-count: 9075
KHU CÔNG NGHIỆP NHÂN CƠ     - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. - Vị trí: Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. - Diện...

Khu Công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 02/06/2020 | 03:28 PM  | cms-view-count: 24126
KHU CÔNG NGHIỆP TÂM THẮNG   - Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng -  Vị trí: Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. - Diện tích:...

Sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng và phát triển khu công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 04/06/2021 | 09:36 AM  | cms-view-count: 9991
I- MỤC ĐÍCH Giúp đảng viên, công chức trong cơ quan đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển khu công nghiệp; tiếp cận, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và cơ hội, tiềm năng...