Tin tức các khu công nghiệp

Lịch họp của Ban quản lý KCN
cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52  | cms-view-count: 189947

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 33, TỪ NGÀY 16/8 - 20/8/2021)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

16/8/2021

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

Thứ Ba

17/8/2021

8:00

 

 

 

13:30

 

 

 

 

Thứ Tư

18/8/2021

8:00

 

 

 

 

14:00

Tham dự họp về việc triển khai, thực hiện đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chủ trì: UBND tỉnh Tham dự: Đ/c Hoàng

UBND tỉnh

Thứ Năm

19/8/2021

8:00

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

20/8/2021

8:00

 

 

 

 

 

13:30