Thông tin về đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Publish date 16/12/2021 | 10:34  | View count: 28654

Ngày 01/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025 kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg. 
Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể sau:
- Dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất cáp điện, thiết bị điện năng lượng tái tạo.
- Mục tiêu dự án: Phụ vụ các dự án điện năng lượng tái tạo.
- Quy mô dự án: 50.000 tấn sản phẩm/năm.
- Diện tích đất sử dụng: Từ 3-5 ha.
- Vốn đầu tư của dự án: 20 triệu USD.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư nước ngoài.
- Địa điểm thực hiện dự án: KCN Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.
- Hiện trạng khu đất để thu hút đầu tư dự án: Đất đã san lấp mặt bằng và đầu tư một phần cơ sở hạ tầng.
Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, Đường Nơ Trang Long, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; điện thoại: 02613.544.591

File Quyết định số 1831/QĐ-TTg kèm theo