Thông tin về đầu tư

Thông báo Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gấc
Publish date 10/11/2021 | 07:44  | View count: 45028

Ngày 25/10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BQLKCN Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gấc của Công ty TNHH SX-TM-DV Gấc Tây Nguyên. Đồng thời, ban hành Quyết định số 1071/QĐ-BQLKCN ngày 27/10/2021, thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư 4403705825 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 29/6/2015, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 05//6/2018.

File Quyết định số 1062/QĐ-BQLKCN kèm theo

File Quyết định số 1071/QĐ-BQLKCN kèm theo