Thông báo

Thông báo về việc công khai biên chế công chức năm 2023

Publish date 17/11/2023 | 02:53 PM  | View count: 177
Tải Thông báo tại đây! BTT

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Publish date 10/11/2023 | 02:45 PM  | View count: 182
Xem Thông báo tại đây!

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Publish date 20/09/2023 | 02:31 PM  | View count: 260
 Ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Về việc công bố D anh mục và Q uy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng thuộc...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023

Publish date 17/10/2023 | 10:09 AM  | View count: 408
Xem chi tiết tại đây!  

Giấy phép xây dựng

Publish date 23/08/2023 | 03:09 PM  | View count: 734
Công ty TNHH ASIA ASSOCIA TES, Khu công nghiệp tâm thắng

Giấy phép xây dựng

Publish date 12/08/2023 | 03:38 PM  | View count: 634
Công Ty NNHH SXTM XNK Cao Lâm

Danh mục Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Publish date 08/08/2023 | 01:58 PM  | View count: 889
Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở,...

Cung cấp danh sách doanh nghiệp phục vụ điều tra, khảo sát DDCI 2023

Publish date 28/07/2023 | 08:10 AM  | View count: 628
Tải danh sách tại đây!

Triển khai Công văn số4082/UBND-THngày 19/7/2023 củaChủtịch UBND tỉnh

Publish date 25/07/2023 | 08:42 AM  | View count: 645
Tải công văn tại đây! BTT

Khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến

Publish date 07/06/2023 | 07:55 AM  | View count: 33457
Tải công văn tại đây! BTT

Tham gia Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

Publish date 18/05/2023 | 09:49 AM  | View count: 95720
Xem nội dung tại đây!  

Thông báo Công khai dự án chậm tiến độ sử dụng đất tại khu công nghiệp Tâm Thắng

Publish date 10/05/2023 | 02:51 PM  | View count: 77737
Tải nội dung Thông báo tại đây! BTT

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư CTY TTHH SXTM XNK CAO LÂM

Publish date 04/05/2023 | 08:25 AM  | View count: 85038
Tải giấy chứng nhận đầu tư tại đây!

Thông báo biên chế năm 2022 đơn vị sự nghiệp

Publish date 27/07/2022 | 10:54 AM  | View count: 71213
Xem chỉ tiêu tại đây!

Thông báo biên chế năm 2022

Publish date 27/04/2022 | 10:49 AM  | View count: 65628
Xem chỉ tiêu biên chế tại đây!

Triển khai Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ

Publish date 20/04/2023 | 09:32 AM  | View count: 93135
Tải công văn tại đây!