Thông báo

Triển khai Kế hoạch số 261/KH-UBND của UBND tỉnh

Publish date 31/05/2024 | 09:11 AM  | View count: 129
Xem nội dung công văn tại đây! BTT

Quyết định phân bổ dự toán 2023

Publish date 12/08/2023 | 10:25 AM  | View count: 460
Tải quyết đinh phân bổ tại đây!  

Thông báo thẩm định quyết toán năm 2023

Publish date 01/04/2024 | 10:03 AM  | View count: 498
Thông báo 270 Thông báo 271 Thông báo 272 BTT

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Publish date 05/02/2023 | 04:20 PM  | View count: 243
Xem quyết định tại đây! BTT

Về việc biệt phái viên chức

Publish date 29/03/2023 | 09:06 AM  | View count: 210
Tải QĐ tại đây!  

Thông báo công khai biên chế viên chức 2023

Publish date 18/12/2023 | 08:54 AM  | View count: 379
Xem thông báo tại đây!

Thông báo

Publish date 27/02/2022 | 01:55 PM  | View count: 481
test

Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

Publish date 26/02/2024 | 03:23 PM  | View count: 1200
Tải công văn tại đây Công văn SKH&CN

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 24/01/2024 | 08:56 AM  | View count: 1443
Tải nghị quyết tại đây!

Chương trình công tác năm 2024

Publish date 19/01/2024 | 02:07 PM  | View count: 1390
Tải chương trình công tác tại đây!

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Publish date 06/01/2024 | 02:58 PM  | View count: 1477
Tải Quyết định 1757 tại đây! BTT

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Publish date 12/01/2024 | 10:29 AM  | View count: 1521

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

Publish date 27/12/2023 | 09:04 AM  | View count: 5516
  Tải Thông báo tại đây!  

Thông báo về việc công khai biên chế công chức năm 2023

Publish date 17/11/2023 | 02:53 PM  | View count: 1535
Tải Thông báo tại đây! BTT

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Publish date 10/11/2023 | 02:45 PM  | View count: 1747
Xem Thông báo tại đây!

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Publish date 20/09/2023 | 02:31 PM  | View count: 2059
 Ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Về việc công bố D anh mục và Q uy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng thuộc...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023

Publish date 17/10/2023 | 10:09 AM  | View count: 1960
Xem chi tiết tại đây!  

Giấy phép xây dựng

Publish date 23/08/2023 | 03:09 PM  | View count: 5219
Công ty TNHH ASIA ASSOCIA TES, Khu công nghiệp tâm thắng