Thông báo

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

cms-publish-date 05/05/2021 | 15:55 PM  | cms-view-count: 16529
Ngày 05/5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 364/BQLKCN-NVTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một...

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

cms-publish-date 04/05/2021 | 03:47 PM  | cms-view-count: 19675
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu...

Cuộc thi Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần II năm 2021

cms-publish-date 27/04/2021 | 09:51 AM  | cms-view-count: 50023
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh...

Về việc triển khai "VssID - BHXH số" trên điện thoại thông minh

cms-publish-date 19/04/2021 | 11:06 AM  | cms-view-count: 55937
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 376/BHXH-QLT, Về việc triển khai "VssID - BHXH số" trên điện thoại thông minh. Chi tiết file đính kèm

Về việc thự hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại KCN

cms-publish-date 12/04/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 36619
Ngày 12/4/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Công văn số 287/BQLKCN-NVTH về việc thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp. Để phục vụ cho việc theo dõi, đánh...

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

cms-publish-date 02/04/2021 | 08:47 AM  | cms-view-count: 16950
Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi...

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

cms-publish-date 22/03/2021 | 03:13 PM  | cms-view-count: 36477
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là "Giá trị của nước" (Valuing water), nhằm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của nước đối với cuộc sống, sức khỏe và môi...

Triển khai Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

cms-publish-date 22/03/2021 | 02:26 PM  | cms-view-count: 25975
Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định có 7 Chương, 111 Điều, quy định về quản...

Kế hoạch số 103/KH-UBND về thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025

cms-publish-date 09/03/2021 | 03:36 PM  | cms-view-count: 20392
Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025.  Chi tiết file đính kèm

Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành công thương năm 2020

cms-publish-date 02/03/2021 | 01:41 PM  | cms-view-count: 21817
Ngày 02/3/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 150/BQLKCN-NVTH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành...

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

cms-publish-date 08/01/2021 | 02:49 PM  | cms-view-count: 76203
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (Luật số  72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 Chương, 171...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động

cms-publish-date 27/01/2021 | 08:38 AM  | cms-view-count: 64663
VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi...

Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020

cms-publish-date 26/01/2021 | 01:51 PM  | cms-view-count: 77517
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2020  kèm theo

Triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc

cms-publish-date 18/01/2021 | 03:40 PM  | cms-view-count: 82255
Ngày 29/12/2020, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn số 4611/BNG-LS  Về việc triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc. Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến...

Triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 87698
Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Nghị định có 11 Chương, 115 Điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

Một số hướng dẫn triển khai Luật đầu tư năm 2020

cms-publish-date 12/01/2021 | 09:40 AM  | cms-view-count: 82371
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện...

Triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 05/01/2021 | 09:01 AM  | cms-view-count: 48241
Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Nghị định có 04 Chương, 30 Điều, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý...

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến

cms-publish-date 31/12/2020 | 10:12 AM  | cms-view-count: 35451
Thực hiện Công văn số 6543/UBND-NCKSTT ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh "V/v triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến". Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai hướng dẫn đến các doanh...

V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo quy định

cms-publish-date 21/12/2020 | 01:48 PM  | cms-view-count: 27129
Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận Công văn số 2848/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 17/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội "V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công...

Triển khai Luật Đầu tư năm 2020

cms-publish-date 15/12/2020 | 09:13 AM  | cms-view-count: 30144
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01...