Thông báo

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động
cms-publish-date 27/01/2021 | 08:38  | cms-view-count: 64672

VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin: mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7...
Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút công bố ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" (VssID) trên thiết bị di động. VssID là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; sử dụng VssID người dùng có thể thực hiện vai trò giám sát quá trình đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của mình qua đó góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng; trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, ứng dụng VssID còn là một kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN để người sử dụng thấy được giá trị nhân văn của các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Ứng dụng VssID hướng đến tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ và thẻ giấy; tăng cường thực hiện dịch vụ công và thanh toán trực tuyến qua đó góp phần xây dựng Chính phủ điện tử. 
Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID được lan tỏa, phổ biến rộng rãi đến người tham gia BHXH, BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tại Văn bản số 272/UBND-KGVX ngày 15/01/2021, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân, các thành viên trong gia đình, người thân đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 
Tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo

Hình phần mềm VssID