Thông báo

Một số điểm mới Luật đất đai

Publish date 02/07/2024 | 09:54 AM  | View count: 396
Xem chi tiết tại đây!

Thông báo tuyển lao động

Publish date 20/06/2024 | 09:08 AM  | View count: 292
Công ty cổ phần FINE Robusta Việt Nam

Triển khai Kế hoạch số 261/KH-UBND của UBND tỉnh

Publish date 31/05/2024 | 09:11 AM  | View count: 440
Xem nội dung công văn tại đây! BTT

Quyết định phân bổ dự toán 2023

Publish date 12/08/2023 | 10:25 AM  | View count: 699
Tải quyết đinh phân bổ tại đây!  

Thông báo thẩm định quyết toán năm 2023

Publish date 01/04/2024 | 10:03 AM  | View count: 752
Thông báo 270 Thông báo 271 Thông báo 272 BTT

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Publish date 05/02/2023 | 04:20 PM  | View count: 413
Xem quyết định tại đây! BTT

Về việc biệt phái viên chức

Publish date 29/03/2023 | 09:06 AM  | View count: 363
Tải QĐ tại đây!  

Thông báo công khai biên chế viên chức 2023

Publish date 18/12/2023 | 08:54 AM  | View count: 595
Xem thông báo tại đây!

Thông báo

Publish date 27/02/2022 | 01:55 PM  | View count: 642
test

Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

Publish date 26/02/2024 | 03:23 PM  | View count: 1543
Tải công văn tại đây Công văn SKH&CN

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 24/01/2024 | 08:56 AM  | View count: 1692
Tải nghị quyết tại đây!

Chương trình công tác năm 2024

Publish date 19/01/2024 | 02:07 PM  | View count: 1623
Tải chương trình công tác tại đây!

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Publish date 06/01/2024 | 02:58 PM  | View count: 1743
Tải Quyết định 1757 tại đây! BTT

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Publish date 12/01/2024 | 10:29 AM  | View count: 1765

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

Publish date 27/12/2023 | 09:04 AM  | View count: 5719
  Tải Thông báo tại đây!  

Thông báo về việc công khai biên chế công chức năm 2023

Publish date 17/11/2023 | 02:53 PM  | View count: 1699
Tải Thông báo tại đây! BTT

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Publish date 10/11/2023 | 02:45 PM  | View count: 1943
Xem Thông báo tại đây!