Thông báo

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

cms-publish-date 20/07/2021 | 09:25 AM  | cms-view-count: 936
Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chi...

V/v triển khai Công văn 3685/UBND-KTN ngày 15/7/2021 UBND tỉnh và Cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

cms-publish-date 19/07/2021 | 08:56 AM  | cms-view-count: 972
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3685/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 "V/v triển khai Công văn số 4055/BCT-KH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo hoạt động sản...

Về việc triển khai phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão

cms-publish-date 16/07/2021 | 03:01 PM  | cms-view-count: 1132
Ngày 09/7/2021 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3572/UBND-KTN Về việc triển khai phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão. Chi tiết Công văn...

Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 01/07/2021 | 08:23 AM  | cms-view-count: 4694
Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các Văn bản: Kế hoạch số 411/KH-UBND "Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn...

Hướng dẫn các phương án phong, chống dịch khi có trường hợp mắt COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

cms-publish-date 22/06/2021 | 02:35 PM  | cms-view-count: 8060
Ngày 05/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu...

Thông báo về việc dự án đầu tư chấm dứt hoạt động tại khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 21/05/2021 | 02:35 PM  | cms-view-count: 36053
Ngày 13/11/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 831/QĐ-BQLKCN về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất thép xây dựng" do Công ty TNHH MTV...

Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 20/05/2021 | 02:50 PM  | cms-view-count: 57822
Ngày 19/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2443/UBND-KTN về việc công bố thông tin dự án đầu tư khu công nghiệp Nhân Cơ 2. I. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Tên dự án:...

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

cms-publish-date 05/05/2021 | 03:55 PM  | cms-view-count: 102716
Ngày 05/5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 364/BQLKCN-NVTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một...

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

cms-publish-date 04/05/2021 | 03:47 PM  | cms-view-count: 111489
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu...

Cuộc thi Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần II năm 2021

cms-publish-date 27/04/2021 | 09:51 AM  | cms-view-count: 128918
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh...

Về việc triển khai "VssID - BHXH số" trên điện thoại thông minh

cms-publish-date 19/04/2021 | 11:06 AM  | cms-view-count: 112388
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 376/BHXH-QLT, Về việc triển khai "VssID - BHXH số" trên điện thoại thông minh. Chi tiết file đính kèm

Về việc thự hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại KCN

cms-publish-date 12/04/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 78821
Ngày 12/4/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Công văn số 287/BQLKCN-NVTH về việc thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp. Để phục vụ cho việc theo dõi, đánh...

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

cms-publish-date 02/04/2021 | 08:47 AM  | cms-view-count: 42110
Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi...

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

cms-publish-date 22/03/2021 | 03:13 PM  | cms-view-count: 82019
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là "Giá trị của nước" (Valuing water), nhằm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của nước đối với cuộc sống, sức khỏe và môi...

Triển khai Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

cms-publish-date 22/03/2021 | 02:26 PM  | cms-view-count: 63980
Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định có 7 Chương, 111 Điều, quy định về quản...

Kế hoạch số 103/KH-UBND về thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025

cms-publish-date 09/03/2021 | 03:36 PM  | cms-view-count: 38063
Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025.  Chi tiết file đính kèm

Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành công thương năm 2020

cms-publish-date 02/03/2021 | 01:41 PM  | cms-view-count: 40568
Ngày 02/3/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 150/BQLKCN-NVTH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành...

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

cms-publish-date 08/01/2021 | 02:49 PM  | cms-view-count: 110699
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (Luật số  72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 Chương, 171...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động

cms-publish-date 27/01/2021 | 08:38 AM  | cms-view-count: 108170
VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi...

Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020

cms-publish-date 26/01/2021 | 01:51 PM  | cms-view-count: 114186
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2020  kèm theo