Thông báo

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Publish date 24/01/2024 | 08:56 AM  | View count: 364
Tải nghị quyết tại đây!

Chương trình công tác năm 2024

Publish date 19/01/2024 | 02:07 PM  | View count: 269
Tải chương trình công tác tại đây!

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Publish date 06/01/2024 | 02:58 PM  | View count: 435
Tải Quyết định 1757 tại đây! BTT

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản

Publish date 27/12/2023 | 09:04 AM  | View count: 4475
  Tải Thông báo tại đây!  

Thông báo về việc công khai biên chế công chức năm 2023

Publish date 17/11/2023 | 02:53 PM  | View count: 923
Tải Thông báo tại đây! BTT

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Publish date 10/11/2023 | 02:45 PM  | View count: 1137
Xem Thông báo tại đây!

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Publish date 20/09/2023 | 02:31 PM  | View count: 1384
 Ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Về việc công bố D anh mục và Q uy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực hoạt động Xây dựng thuộc...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023

Publish date 17/10/2023 | 10:09 AM  | View count: 1330
Xem chi tiết tại đây!  

Giấy phép xây dựng

Publish date 23/08/2023 | 03:09 PM  | View count: 4456
Công ty TNHH ASIA ASSOCIA TES, Khu công nghiệp tâm thắng

Giấy phép xây dựng

Publish date 12/08/2023 | 03:38 PM  | View count: 4736
Công Ty NNHH SXTM XNK Cao Lâm

Danh mục Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Publish date 08/08/2023 | 01:58 PM  | View count: 1556
Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở,...

Cung cấp danh sách doanh nghiệp phục vụ điều tra, khảo sát DDCI 2023

Publish date 28/07/2023 | 08:10 AM  | View count: 1164
Tải danh sách tại đây!

Triển khai Công văn số4082/UBND-THngày 19/7/2023 củaChủtịch UBND tỉnh

Publish date 25/07/2023 | 08:42 AM  | View count: 1055
Tải công văn tại đây! BTT

Khuyến khích thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến

Publish date 07/06/2023 | 07:55 AM  | View count: 34395
Tải công văn tại đây! BTT

Tham gia Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

Publish date 18/05/2023 | 09:49 AM  | View count: 104186
Xem nội dung tại đây!