Chuyên mục cải cách hành chính

Danh mục Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Publish date 08/08/2023 | 13:58  | View count: 2332

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, ban, ngành, địa phương

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Nông (phụ lục đính kèm).

Để tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Nông đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại (Địa chỉ truy cập https://dichvucong.daknong.gov.vn). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị liên hệ ông: Chu Thế Cường – Chuyên viên Văn phòng để được hỗ trợ, điện thoại 0915.814.299 .

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được biết phối hợp thực hiện.

Xem danh mục TTHC tại đây!

BTT