Đảng - Đoàn thể

Hệ sinh thái số giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả dựa trên dữ liệu
Publish date 31/05/2024 | 09:16  | View count: 430

Ngày 29/5/2024, tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2024 (DX Summit 2024), đại diện MISA đã có phần chia sẻ về kinh nghiệm triển khai và giải pháp số hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả dựa trên dữ liệu nhằm bứt phá trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, thách thức.