Đảng - Đoàn thể

Tắt sóng 2G, điện thoại "cục gạch" sẽ ra sao?
Publish date 12/03/2024 | 14:15  | View count: 770

Việc tắt sóng 2G cũng giúp tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, chi phí vận hành cho nhà mạng và quốc gia, đồng thời tập trung nhân lực vào việc phát triển các công nghệ mạng mới.