Asset Publisher

Tăng cường hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

cms-publish-date 03/03/2023 | 15:15 PM  | cms-view-count: 32272
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai...

Các Công điện của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ DN cả trong ngắn hạn, dài hạn

cms-publish-date 21/12/2022 | 09:11 AM  | cms-view-count: 15327
Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 4 Công điện liên quan đến các vấn đề nóng: Tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và lao động. Chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ được các chuyên...

Thoái vốn nhà nước tại 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025

cms-publish-date 30/11/2022 | 09:05 AM  | cms-view-count: 13984
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo các hình...

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập

cms-publish-date 22/08/2022 | 10:44 AM  | cms-view-count: 2346
Sáng 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. Hội nghị được thực hiện kết hợp...

HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng kiến nghị cần ưu tiên về chính sách thuế

cms-publish-date 22/08/2022 | 10:37 AM  | cms-view-count: 2189
Tiếp tục Chương trình làm việc, chiều 19/8, Đoàn khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Nông làm việc với Hợp tác xã (HTX) Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng (Cư Jút) để nắm tình hình thực...

Triển khai Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 04/08/2022 | 10:38 AM  | cms-view-count: 2443
Xem nội dung Công văn tại đây!

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

cms-publish-date 06/10/2021 | 08:36 AM  | cms-view-count: 60709
Ngày 1/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch...

Triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

cms-publish-date 01/10/2021 | 09:43 AM  | cms-view-count: 51710
Ngày 25/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Theo đó, các mức hộ trợ...

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

cms-publish-date 20/07/2021 | 09:25 AM  | cms-view-count: 44987
Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chi...

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 23/07/2020 | 10:15 AM  | cms-view-count: 43700
Hướng dẫn quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông. File Quyết định số 1815/QĐ-UBND kèm theo

Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh đắk Nông

cms-publish-date 23/07/2020 | 09:59 AM  | cms-view-count: 41868
Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông File Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND đính kèm