Van Ban Phap Quy

Legislation code 1364/QĐ-UBND
Issuing date 10/09/2020
Published time 10/09/2020
Signer
Subject Về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Công, nông nghiệp
File attach