Van Ban Phap Quy

Legislation code 34/2015/QĐ-UBND
Issuing date 24/11/2015
Published time 05/12/2015
Signer
Subject Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach