Van Ban Phap Quy

Legislation code 43/2016/QĐ-UBND
Issuing date 23/12/2016
Published time 10/01/2017
Signer
Subject Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng