Van Ban Phap Quy

Legislation code 16/2018/QĐ-UBND
Issuing date 23/05/2018
Published time 10/06/2018
Signer
Subject Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach