Van Ban Phap Quy

Legislation code 08/2017/QĐ-UBND
Issuing date 27/03/2017
Published time 10/04/2017
Signer
Subject Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp triên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach