Chuyển đổi số

Công khai quỹ đất sạch trong khu công nghiệp Tâm Thắng
Publish date 03/03/2023 | 14:38  | View count: 89219

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông công khai quỹ đất sạch và chức năng của từng lô đất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm khảo sát, tìm hiểu đầu tư:

Stt

Lô đất

Diên tích

(ha)

Chức năng lô đất

Hiện trạng

 

1

 

X7

 

0,28

Cụm công nghiệp ít có khả năng gây ô nhiễm bao gồm các loại hình như: Chế biến nông, lâm sản, cơ khí, vật liệu xây dựng, mía đường, thủ công mỹ nghệ, sang chiết khí hóa lỏng gas, sản xuất phân bón.

 

Đất sạch

 

2

 

X6

 

0,9

Cụm công nghiệp ít có khả năng gây ô nhiễm bao gồm các loại hình như: Chế biến nông, lâm sản, cơ khí, vật liệu xây dựng, mía đường, thủ công mỹ nghệ, sang chiết khí hóa lỏng gas, sản xuất phân bón.

 

Đất sạch

Tải công văn tại đây!

BTT