Chuyển đổi số

Sử dụng ứng dụng i-Speed để biết nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G
Ngày đăng 26/06/2024 | 10:21  | View count: 328

Cục Viễn thông và Trung tâm Internet Việt Nam đã khai trương ứng dụng i-Speed trên thiết bị di động để đo lường chất lượng trải nghiệm thực tế của người dùng (Quality of Experience –QoE).

Công cụ i-Speed cho phép người sử dụng (người dân/tổ chức/doanh nghiệp) tự đo tốc độ, đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng mọi thời điểm, trên cơ sở dữ liệu thu thập được các doanh nghiệp sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng để cung cấp chất lượng dịch vụ phù hợp với nhu cầu đáp ứng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số của địa phương và trên toàn quốc.

Để dữ liệu về hiện trạng chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng (đặc biệt là dịch vụ truy nhập Internet băng rộng di động 4G) được ngày càng hoàn thiện, phản ánh trung thực trải nghiệm người dùng và nâng cao chất lượng Internet, góp phần bảo vệ lợi ích của người sử dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Công chức, viên chức, đoàn thanh niên, chủ động cài đặt và sử dụng công cụ i-Speed (trên điện thoại thông minh) , đồng thời tham gia hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng công cụ i-Speed để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ Internet di động 4G.

CTC