Chuyển đổi số

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số
Ngày đăng 01/03/2023 | 16:02  | View count: 49359

Sáng 25/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp lần thứ 5 về chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 quốc gia. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu các Bộ, ngành và điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp là thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh.

Tại Hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đã báo cáo về kết quả triển khai chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 trong cả nước đã đạt được một số kết quả tích cực về: Nhận thức và hành động, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến; xã hội số, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong cả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành. Tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06, Quyết định 422, Chỉ thị 05 của Thủ tướng. Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng. Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu…

Đồng thời, chủ đề năm 2023 - Năm quốc gia về dữ liệu số là "Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới", từ đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển đất nước, Thủ tướng cũng yêu cầu Các Bộ, ngành đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, bài học đã có để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023.

Tại tỉnh Đắk Nông, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023 tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 với định hướng xuyên suốt là "Chính quyền quyết định, điều hành kịp thời dựa trên dữ liệu số". Đồng thời, tỉnh cũng đã dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2023./.

Theo daknong.gov.vn